Filmoteka Muzeum

Artysta podkreślając przedmiotowy wymiar kamery filmowej, zwraca uwagę na opozycje przestrzeni kadru (tego, co przedstawione) oraz przestrzeni pozakadrowej (to, co z kadru wykluczone, czyli continuum rzeczywistości). Według Katherine Russel strategia taka „podkreśla podporządkowanie rzeczywistości formie. Rama obrazu, która posiada własną autonomię, limituje „widok” do prostej ekonomii: wnętrze/zewnętrze. Charakter „wnętrza” wyznacza kompozycja i detal, na „zewnątrz” jest nieznana przestrzeń, która nigdy do końca nie zostaje opisana. Statyczna rama obrazu (the fixed frame) reprezentuje intencjonalność fenomenologicznej świadomości, ale jednocześnie określa limity tego, co widoczne i poznawalne. Statyczna rama wskazuje na podmiot percepcji. Cztery strony ramy kierują również naszą uwagę na to, co jest poza nią, czyli: continuum realności definiowane przez swoiste anty-continuum ramy”.

Opis za: Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009; C. Russel, Experimental Ethnography, Londyn 1999, s. 158.

Rok powstania: 1973
Czas trwania: 4'32''
Język: brak języka
Oryginalne media: 35 mm

© Ryszard Waśko

Data nabycia: 02.12.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt