Filmoteka Muzeum

W instalacji Róg Rzyszard Waśko sproblematyzował zjawisko bezpośredniej transmisji, poddając zarazem analizie relację między pomiędzy rzeczywistością a jej reprezentacją, pomiędzy przestrzenią rzeczywistą a przedstawioną. Istotnym, uwypuklonym aspektem tej pracy Waśki jest przestrzenny charakter samej instalacji (monitora) – punktu, w którym przestrzeń realna spotyka się z reprezentowaną, przez co instalacja ta, oprócz tego, iż dekonstruuje medium video, wchodzi w intertekstualny związek z rzeźbą oraz z „environment art”.

Opis za: R. Kluszczyński, Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1997.

Rok powstania: 1976
Czas trwania: 3'36''
Język: brak języka
Oryginalne media: VHS

© Ryszard Waśko

Data nabycia: 02.12.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt