Filmoteka Muzeum

Film Prosto-krzywa jest specyficzną grą pomiędzy rzeczywistą "dwu" wymiarowością filmu a iluzją "trzech" wymiarów, tworzoną przez warstwę przedstawieniową. Waśko poprzez skontrastowanie różnego rodzaju płaskich figur geometrycznych, z filmowymi rejestracjami obrazów rzeczywistości, przypomina o tym, iż film daje jedynie ułudę trójwymiarowości, podczas gdy w rzeczywistości obrazy są zdeponowane na płaskiej taśmie.

Opis za: Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.

Rok powstania: 1973
Czas trwania: 7'13''
Język: brak języka
Oryginalne media: 35 mm

© Ryszard Waśko

Data nabycia: 02.12.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt