Jak robić szkołę?
WARSZAWA W BUDOWIE 13

  • Jak robić szkołę?

    ilustracja: Oki Oki Studio

Organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie po raz 13. festiwal WARSZAWA W BUDOWIE podejmuje temat edukacji, zadając w tytule pytanie „Jak robić szkołę?”. Dzieje się to w czasie gorącego sporu o przyszłość szkolnictwa publicznego w Polsce.

Każdy doświadczył obowiązku szkolnego i ma swoją odpowiedź na pytanie, jaka powinna lub nie powinna być szkoła. Zastanawiając się nad wyzwaniami dla edukacji przyszłości, wsłuchiwaliśmy się w głosy wielu środowisk: osób, które się uczą i które nauczają, tych, którzy szkoły budują i tych, którzy piszą o nich książki.

Tytułowe pytanie zadajemy w momencie wzmocnionego przez pandemię kryzysu w oświacie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że problemy wywołane niedoborem miejsca, kadr, środków albo politycznymi napięciami zdarzały się wielokrotnie wcześniej i różnie sobie z nimi radzono. Zadaniem wystawy jest nie tylko diagnozowanie trudności, ale przede wszystkim szukanie rozwiązań i strategii naprawczych, szczególnie obecnie, czyli w czasie niestabilnej organizacji życia codziennego i rosnącej politycznej presji.
WARSZAWA W BUDOWIE z jednej strony angażuje się w komentowanie bieżących spraw, a z drugiej pozostaje nadal festiwalem poświęconym projektowaniu miasta. W ramach wystawy „Jak robić szkołę?” prezentowanej w Muzeum nad Wisłą sprawdzamy, jakie cechy powinna mieć szkoła, by jak najlepiej spełniać swoje zadania i pytamy o to, czego nowo powstające budynki mogą nauczyć się od tych zbudowanych w przeszłości. W sposób syntetyczny patrzymy na sto lat projektowania dla oświaty w Warszawie – zwłaszcza na szkoły powstałe w wyniku przedwojennej akcji budowlanej prezydenta Stefana Starzyńskiego (jako przykład zapomnianego dziedzictwa warszawskiego funkcjonalizmu) i legendarne „tysiąclatki”, czyli szkoły-pomniki Tysiąclecia państwa polskiego.

Wystawa jest wielowątkową opowieścią, która łączy podstawowe dane liczbowe dotyczące szkolnictwa, projekty architektoniczne, zdjęcia i prace artystyczne. Przygląda się napięciom między działaniami odgórnymi i oddolnymi, szuka w innych modelach nauczania możliwości ulepszenia istniejącego systemu, a wreszcie definiuje rolę Muzeum jako instytucji długofalowo wspierającej edukację w swoim programie.
Wystawa o projektowaniu szkół trafiła w swój czas. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało w tym roku dokument pt. Szkoła dobrze zaprojektowana. Na wystawie znajdą się opisy cech „dobrze zrobionej” szkoły, wybrane przykłady realizacji historycznych i współczesnych, przede wszystkim tych, które znalazły się w finale tegorocznej Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Zdobywcy zeszłorocznej nagrody Grand Prix, XYstudio, wyspecjalizowane w projektowaniu przestrzeni edukacyjnych, zostało zaproszone do współtworzenia wystawy.

WARSZAWA W BUDOWIE 13 to również działania inicjowane wokół festiwalu. Sanatorium dla pracownic oświaty w Szuminie, spacery architektoniczne po warszawskich szkołach czy Formy podstawowe (wystawa jako zestaw instrukcji artystycznych do odtworzenia w szkole) to propozycje projektów, które chcemy włączyć na stałe do programu instytucji. Będą one realizować jedno z podstawowych zadań muzeum, którym jest budowanie długotrwałych relacji ze środowiskiem edukacyjnym i eksperymentowanie z formą współpracy ze szkołą jako instytucją.
 

 

 

Організований Музеєм сучасного мистецтва у Варшаві 13-й фестиваль «ВАРШАВА В БУДОВІ» піднімає тему освіти, ставлячи у заголовку питання Як творити школу? Це відбувається в часі гострої суперечки про майбутнє публічної освіти в Польщі.

Кожен має досвід обов’язкової освіти і відповідь на питання про те, якою повинна або не повинна бути школа. Розважаючи над викликами для освіти майбутнього, ми прислуховувалися до голосів багатьох середовищ: людей, які навчаються і навчають, тих, хто будує школи, і тих, хто пише про них книжки.
Поставлене в заголовку питання ми задаємо під час кризи в освіті, що посилилася через пандемію. Однак усвідомлюємо, що проблеми, спричинені нестачею місця, кадрів, ресурсів чи політичною напруженістю, неодноразово траплялися й раніше і вирішувалися по-різному. Завдання виставки – не лише діагностувати труднощі, але передовсім шукати рішення та стратегії виправлення, особливо в наш час, тобто в умовах нестабільної організації повсякденного життя та посилення політичного тиску.
«ВАРШАВА В БУДОВІ», з одного боку, дозволяє собі коментувати поточні події, а з іншого – залишається фестивалем, присвяченим проектуванню міста. В рамках виставки Як творити школу?, представленої в Музеї над Віслою, ми перевіряємо, які характеристики повинна мати школа, щоб якомога краще виконувати свої завдання, і запитуємо, чого нові будівлі можуть навчитися від тих, що були збудовані в минулому. Синтетично ми розглядаємо столітню історію проектування для освіти у Варшаві – особливо школи, створені в результаті довоєнної будівельної акції президента Стефана Стажинського (як приклад забутої спадщини варшавського функціоналізму), та легендарні «тисячолітки», тобто школи-пам’ятки тисячоліття Польської держави.
Виставка є багатосюжетною розповіддю, у якій поєднані базові цифри стосовно шкільництва, архітектурні проекти, фотографії та твори мистецтва. Вона звертає увагу на напруженість між діями зверху та знизу, шукає в інших моделях навчання можливості вдосконалити існуючу систему та, насамкінець, визначає роль Музею як установи, що у своїй програмі підтримує освіту на довгострокову перспективу.
Виставка про проектування шкіл дуже актуальна. Цьогоріч Бюро архітектури і просторового планування опублікувало документ під назвою «Належно запроектована школа». На виставці будуть представлені описи характеристик «належно зробленої» школи, вибрані приклади історичних та сучасних проектів, особливо тих, які увійшли до фіналу цьогорічної Архітектурної премії Президента столичного міста Варшави. Володарів її минулорічного Гран-прі, xystudio, що спеціалізується на проектуванні освітніх просторів, було запрошено спільно творити цю виставку.
«ВАРШАВА В БУДОВІ 13» - це також заходи, що супроводжують фестиваль. Санаторій для працівниць освіти в Шуміні, архітектурні прогулянки по варшавських школах та «Базові форми» (виставка як набір мистецьких інструкцій, які слід відтворити в школі) - це пропозиції проектів, які ми хочемо включити до програми інституцій на постійній основі. Вони будуть реалізувати одне з основних завдань музею, яким є побудова довгострокових відносин із освітнім середовищем та експериментування з формою співпраці зі школою як інституцією.
 

Dokumentacja cyklu:

Archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
12:00 Spacer Spacer architektoniczny | Szkoła nr 400 w WilanowieW cyklu „Jak robić szkołę?” Szkoła Podstawowa nr 400 w Warszawie
ul. Oś Królewska 25, Warszawa
12:00 Spacer Spacer architektoniczny | Siedziba Związku Nauczycielstwa PolskiegoW cyklu „Jak robić szkołę?” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Spacer Spacer architektoniczny | Szkoła nr 174 w WesołejWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
Plac Wojska Polskiego 28, Warszawa dzielnica Wesoła
, Warszawa
18:00 Otwarcie Otwarcie wystawyWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Spacer Oprowadzanie po Szkole Podstawowej nr 174 w ramach Festiwalu Kultury bez Barier
W cyklu „Jak robić szkołę?”
Plac Wojska Polskiego 28, Warszawa dzielnica Wesoła
, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
Cykl Do tablicy!Cykl debat prowadzony przez Justynę Suchecką
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Wydarzenie Do tablicy!Cykl debat prowadzony przez Justynę Suchecką
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku rosyjskim – ЭКСКУРСИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Debata Jak było w szkole?WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
10:00 Spotkanie Rola muzeów w edukacji formalnej.Spotkanie Liderek i Liderów Edukacji Muzealnej
W cyklu „Jak robić szkołę?”
Online
,
18:00 Oprowadzanie Piątkowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Sobotnie oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
11:00 Spacer Spacer architektoniczny | Zespół Szkół Muzycznych nr 1WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
ul. Rakowiecka 21
,
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie – Marcin WichaWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Debata Do tablicy!Cykl debat prowadzony przez Justynę Suchecką
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Debata Być bliżej. Dostępność edukacji dla dzieci migranckich i uchodźczychWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
Online
,
18:00 Debata Co Warszawa może zrobić dla edukacji?WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Piątkowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Sobotnie oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Spacer Spacer architektoniczny | Muzeum projektowania szkółWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
Miejsce zbiórki spaceru: Metro Stare Bielany (wyjście od al. Zjednoczenia)
,
12:00 Spotkanie Niedziela z Blyzkist I Olga Mzhelskaya WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie – Zuzanna KarczWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Debata Do tablicy!Cykl debat prowadzony przez Justynę Suchecką
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Debata Jak robić szkołę? Debata architektonicznaWARSZAWA W BUDOWIE 13
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
10:00 Spotkanie Znaczenie przestrzeni w procesie edukacjiSpotkanie Liderek i Liderów Edukacji Muzealnej
W cyklu „Jak robić szkołę?”
Online
,
18:00 Oprowadzanie Piątkowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskim | Guided tour in EnglishWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Sobotnie oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Spacer Spacer architektoniczny | Szkoła nr 399 na KabatachWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
ul. Jerzego Zaruby 7
,
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie – Jakub SzczęsnyWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Debata Do tablicy!Cykl debat prowadzony przez Justynę Suchecką
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Premiera książki „Witaj w świecie bez architektów"Premiera książki Jakuba Szczęsnego
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Debata Wyprowadzenie edukacji ze szkółPo co systemowi edukacji instytucje kultury i NGO ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Piątkowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskim | Guided tour in English WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Sobotnie oprowadzanie po wystawie z Grzegorzem PiątkiemWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Spotkanie Niedziela z BlyzkistWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Spacer Spacer architektoniczny | Szkoły w Śródmieściu | Grzegorz PiątekWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
ul. Stawki 14
,
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie – Grzegorz MikaWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?
W cyklu „Jak robić szkołę?”
MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa