Rola muzeów w edukacji formalnej.
Spotkanie Liderek i Liderów Edukacji Muzealnej

  • Stylizowany szary napis „edukacja muzealna\

    6. Spotkanie Liderek i Liderów Edukacji Muzealnej

Muzeum Warszawy, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – organizator festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE wraz z Forum Edukatorów Muzealnych zapraszają na szóste spotkanie cyklu adresowanego do osób zarządzających działami i zespołami edukacyjnymi w muzeach i instytucjach kultury. Zapraszamy na dwa spotkanie online – 15 i 29 października.


Do udziału w jesiennej edycji spotkania organizatorzy zapraszają także nauczycieli i nauczycielki, dyrektorki i dyrektorów szkół i architektów zajmujących się projektowaniem przestrzeni edukacyjnych i muzealnych. Podczas spotkania w gronie liderek i liderów edukacji będziemy dzielić się własnymi doświadczeniami i wzajemnie inspirować. To także szansa na sieciowanie – szukanie partnerstw i podejmowanie wspólnych inicjatyw.

Na spotkaniu zapewnimy każdemu możliwość wypowiedzenia się, dlatego prosimy o przygotowanie krótkiego czterominutowego wystąpienia na temat z wybranego panelu. Formę wypowiedzi pozostawiamy w gestii prelegentów (jeśli planujesz prezentację, prosimy o maks 5 slajdów).


Część pierwsza zatytułowana „Rola muzeów w edukacji formalnej”

Jak w niełatwym czasie po powrocie do stacjonarnej nauki powinniśmy ułożyć relację pomiędzy muzeum a szkołą? Jak doświadczenia ostatnich kryzysów, ale również świadomość nadchodzących wyzwań wpływa na nasze myślenie? Po co szkołom instytucje kultury i czym powinny być względem systemowej edukacji?

Czy muzea stwarzają bezpieczną przestrzeń do eksperymentu i dyskusji na niewyczerpane na lekcjach tematy? Czy proponują nowatorskie metody pracy, stanowią inspirację dla działań w klasie? Jakie w tym zakresie istnieją potrzeby nauczycielek/nauczycieli i jak skutecznie włączyć to środowisko do współkształtowania programu muzeów i ich oferty edukacyjnej? Pandemia i rozwój edukacji zdalnej postawiły na nowo kwestię dzielenia się zasobami przez wspomniane instytucje i pomysłami na ich wykorzystanie. Być może jest to szansa nie tylko na dotarcie z ofertą muzeów do mniejszych ośrodków, ale również na systemowe wprowadzenie edukacji muzealnej do edukacji formalnej?

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na spotkanie 15 października.

Program
10:00 Powitanie gości
Wprowadzenie: Ewa Radanowicz

10:30 - 12:30

Panel 1
Jak tworzyć systemowe rozwiązania na rzecz edukacji?

moderatorka: Ewa Radanowicz
Zapraszam do dyskusji na temat podejmowanej przez nas współpracy w obszarze oświaty i kultury. Zastanowimy się, czy mamy inne możliwości niż wyuczone i doświadczone sposoby działania … nie zmieniające się od lat? Podczas dyskusji zastanowimy się:
Jak oświatę uczynić kulturą?
Jak kulturę uczynić oświatą?
Jak nie dać się i otworzyć drzwi do ciekawych miejsc na świecie?
Jak „wyprowadzić” edukację ze szkół?

Ewa Radanowicz
od września 2021 dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UGiM w Goleniowie. W latach 2002–2021 ​​dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej według autorskiego programu. Nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i kierowniczych, które można zastosować w sferze edukacji. Stworzyła autorską szkołę publiczną, do której przyjeżdżają ludzie z całej Polski, przekonać się jak reformować oświatę w ramach systemu. Autorka książki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”.

Panel 2
Współprace na rzecz szkoły

moderatorki: Anna Rochowska (TR Warszawa) i Marta Przybył (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

Moderatorki zapraszają do rozmowy i dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi współpracy między różnymi instytucjami, organizacjami na rzecz stworzenia atrakcyjnych, interdyscyplinarnych zajęć dla szkół.

Jako przedstawicielki różnych instytucji zajmujących się kulturą współczesną (MSN,TR, TP, Zachęta) zauważyły, że wspólnie mogą zaproponować zainteresowanym grupom szkolnym szerszy przegląd zjawisk w tym obszarze, pokazać połączenia między nimi, jednocześnie wzbogacając działania warsztatowe o nowe techniki i sposoby pracy. W ten sposób powstał Kultour – program spotkań z teatrem i sztuką współczesną.

Anna Rochowska
pedagożka teatru, koordynatorka zespołu edukacji w teatrze TR Warszawa. Absolwentka Wiedzy o Teatrze Warszawskiej Akademii Teatralnej i kursu dla pedagogów Teatru TiSZ Anex. Od 1996 roku związana z TR Warszawa, w którym inicjuje i prowadzi szereg warsztatów i projektów metodami pedagogiki teatru.

Marta Przybył
edukatorka, graficzka, od 2017 r. związana z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, obecnie kuratorka programów edukacyjnych w tej instytucji. Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Interesuje ją twórcza praca z ludźmi, używanie sztuki jako narzędzia do rozmowy i rozumienia rzeczywistości. Od dwóch lat współtworzy zespół programu Kultour.

Panel 3
Czy każdy nauczyciel powinien/może być edukatorem muzealnym?

moderatorka: Dorota Obidniak (Związek Nauczycielstwa Polskiego)

Podczas dyskusji i wymiany doświadczeń zastanowimy się na tym, kim jest edukator muzealny i czy nauczyciel może go zastąpić? Kiedy wizyta w muzeum jest udana i skąd to wiemy? Jak przygotować się do wizyty w muzeum? Czy warto tworzyć szkolne/klasowe muzea i jak to robić?

Na koniec spotkania moderatorka proponuje odwiedziny na stronie niemieckiego Stowarzyszenia Pedagogów Muzealnych, by zaczerpnąć stamtąd inspirację.

Dorota Obidniak
nauczycielka, edukatorka dorosłych, autorka podręczników szkolnych, programów nauczania, materiałów dla nauczycieli. W Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 1999–2000 kierowała wydziałem systemu doskonalenia i doradztwa nauczycieli. Działaczka społeczna, założycielka i wieloletnia prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Jest koordynatorką współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Reprezentuje polskie związki nauczycielskie w europejskich strukturach Międzynarodówki Edukacyjnej (ETUCE), w Komitecie Równych Szans ETUCE jest odpowiedzialna za problematykę LGBT.

Panel 4
Jakie wyzwania pojawiają się we współpracy między instytucją kultury i szkołą?

moderator: Arkadiusz Walczak (dyrektor WCIES – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

Zapraszam do dyskusji na temat zasad efektywnej i satysfakcjonującej współpracy pomiędzy szkołami a instytucjami kultury. Wydaje się, że placówki oświatowe i kulturalne to naturalni sojusznicy. Tymczasem bardzo często dochodzi do konfliktów, uruchomienia procesu myślenia o drugiej stronie jak o „obleganej twierdzy" lub instytucji wiedzącej najlepiej, czego druga strona potrzebuje i oczekuje. Warto te mury obalać, jest wiele przykładów, jak efektywnie to robić, ku zadowoleniu obu stron. Zapraszam do dzielenia się się doświadczeniami i pomysłami.

Arkadiusz Walczak
historyk, kulturoznawca, nauczyciel historii, filozofii i wiedzy o społeczeństwie, edukator, trener, wykładowca akademicki. Autor licznych projektów i programów kursów doskonalących dla nauczycieli. Specjalista w zakresie edukacji filmowej i dydaktyki historii, w tym edukacji o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania filmu w edukacji o Holokauście. Autor licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli. Pełni funkcję dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń, placówki współpracującej w sposób innowacyjny z licznymi i ważnymi instytucjami kultury o zasięgu miejskim, regionalnym i krajowym.

12:30 - 13:00
Podsumowanie wniosków z czterech paneli na forum


 

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Oprowadzanie Piątkowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Sobotnie oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
11:00 Spacer Spacer architektoniczny | Zespół Szkół Muzycznych nr 1WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? ul. Rakowiecka 21
,
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie – Marcin WichaWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Debata Do tablicy!Cykl debat prowadzony przez Justynę Suchecką MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Debata Być bliżej. Dostępność edukacji dla dzieci migranckich i uchodźczychWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? Online
,
18:00 Debata Co Warszawa może zrobić dla edukacji?WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa