Niedziela z Blyzkist I Olga Mzhelskaya
WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?

  • Na zdjęciu widok dwóch jasnych ścian budynku szkoły pokrytych wzorem w małe cegiełki

    fot. Marta Ejsmont

Zapraszamy na niedzielne spotkania z grupą BLYZKIST oraz Olgą Mzhelskayą.

 

Podczas spotkania na tegorocznym festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE obejrzymy wystawę „Jak robić szkołę?” oraz weźmiemy udział w performansie przygotowanym przez Olgę. Performans porusza temat dysleksji.

Spotkania odbywają się w języku mieszanym - zapraszamy publiczność rosyjsko-, białorusko- i ukraińskojęzyczną.

Performans Białorusinki Olgi Mzhelskiej „Przepraszam! Bardzo mi wstyd…” jest retrospekcją szkolnych doświadczeń osoby z dysleksją*. To przykre wspomnienie publicznego czytania na głos, do którego była zmuszana przez cały okres trwania nauki. Wstyd, który temu towarzyszył, pozostał z nią na całe życie.

Czytanie na głos lub czytanie sylabami jest praktykowane przez niektórych nauczycieli i nauczycielki. Nie są oni jednak świadomi, że to ćwiczenie pociąga za sobą poważne konsekwencje psychologiczne, które uniemożliwiają dorosłej osobie odniesienie sukcesu i powodują brak poczucia akceptacji społeczeństwa.

Według Międzynarodowego Towarzystwa Dysleksji od 15 do 20 procent osób na świecie ma dysleksję. W środowiskach rosyjskojęzycznych nadal panuje jednak kult idealnej piśmienności, który jest bezpośrednio kojarzony z sukcesem osobistym i zawodowym.

Swoim performansem Olga Mzhelskaya chce pomóc sobie i innym przezwyciężyć upokorzenie, jakim jest publiczne czytanie na głos. Podczas performansu każda osoba z dysleksją będzie mogła dołączyć do Olgi i zmierzyć się ze swoim lękiem. Widzowie natomiast, będą mieli okazję spróbować zrozumieć różnorodność, otworzyć się i zaakceptować „innych”.

Olga Mzhelskaya zaprasza osoby z dysleksją w każdym wieku i każdej narodowości do aktywnego udziału w procesie samoakceptacji i uwalniania się od strachu. Przestrzeń spektaklu „Przepraszam! Bardzo mi wstyd…” jest miejscem wolnym od błędów i szybkiego tempa.

Teksty w języku polskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim zostaną wcześniej przygotowane dla publiczności. Jeśli jesteś native speakerem innego języka, ale chcesz wziąć udział w przedstawieniu jako osoba z dysleksją, napisz do nas: ola.mzhe@gmail.com – przygotujemy tekst w Twoim języku.

Olga Mzhelskaya jest menadżerką sztuki i kuratorką z Białorusi. Współtworzy inicjatywę Dyslexia Community (dslxcommunity.com ), która ma na celu edukację i wsparcie rosyjskojęzycznych osób na całym świecie.

* Dysleksja to zaburzenie uczenia się (mimo zdolności intelektualnej), charakteryzujące się trudnością w dokładnym i szybkim rozpoznawaniem słów podczas czytania i pisania. Osoby z dysleksją są często postrzegane jako roztargnione lub leniwe, ponieważ nie potrafią szybko czytać i piszą z błędami.


Перформанс беларуски Ольги Мжельской «Извините! Мне очень стыдно…» о травматическом опыте человека с дислексией*, который ежедневно был вынужден испытывать стыд и унижение при публичном чтении вслух на протяжении всего периода школьного образования. Этот стыд чаще всего остаётся его спутником на всю жизнь.

Такая проблема как медленное чтение вслух/чтение по слогам и с ошибками часто не воспринимается как серьёзная, но впоследствии она превращается в серьезные психологические трудности, не дающие уже взрослому человеку быть успешным и принятым в обществе, обучаться профессиям мечты и т.д.

По данным Международной ассоциации дислексии, в мире 15-20% людей с дислексией. При этом в русскоязычном пространстве все еще существует культ абсолютной грамотности, с которым напрямую связывают успешность в реализации личных и профессиональных амбиций любого человека в будущем.

Своим перформансом Ольга Мжельская хочет помочь себе и другим людям с дислексией попробовать переступить унижение при публичном чтении вслух, сделав шаг навстречу своим страхам в безопасном пространстве. В ходе перформанса каждый человек с дислексией сможет присоединиться к Ольге и позволить себе попробовать перешагнуть свой страх, а зрители, не страдающие от дислексии, — попробовать понять «иного», принять его, поддержать или трезво оценить свой уровень эмпатии.

Ольга Мжельская приглашает людей с дислексией всех возрастов и любой национальности принять активное участие на пути к принятию себя и освобождения от страхов. Пространство перформанса «Извините! Мне очень стыдно…» — это место, свободное от ошибок и скоростей. Место принятия себя. Место, в котором все присутствующие попробуют отказаться от чувства времени.

Для публичного чтения будут заранее подготовлены книги на польском, русском, беларусском и украинском языках. Если вы носитель другого языка, но хотите участвовать в перфомансе как человек с дислексией, напишите Ольге на ola.mzhe@gmail.com (или можно музейную почту?) , и мы подготовим текст на необходимом языке.

Ольга Мжельская — арт-менеджер и куратор из Беларуси, соосновательница инициативы Dyslexia Community (dslxcommunity.com), ориентированной на просвещение и поддержку русскоязычных людей с дислексией всего мира.

 

*Дислексия — специфическое расстройство способности к обучению, для которого характерны сложности с точным и быстрым распознаванием слов при чтении, а также с письмом. При этом интеллект не нарушен. Такие люди окружающим часто кажутся рассеянными, глупыми, ленивыми, потому что не умеют быстро читать и пишут с ошибками. Однако в действительности причина сложностей в обучении и чтении - в их дислексии.

Приглашаем на встречу с группой BLYZKIST и Ольгой Мжельской, которая состоится 24 октября в 12:00 в Музее над Вислой (ul. Wybrzeże Kosciuszkowskie 22).

Во время встречи на фестивале «Warszawa w Budowie» участники посетят выставку «Как делать школу?», а также примут участие в перформансе на тему дислексии авторства Ольги Мжельской.

Ольга Мжельская (1986 г.р.) — арт-менеджер и куратор из Беларуси. Соавтор книг для детей о беларусском искусстве, соавтор и менеджер образовательных программ для работников культуры, участница инициативы Dyslexia Community, ориентированной на просвещение и поддержку людей с дислексией из русскоязычной среды всего мира. 
Живёт в Варшаве с июня 2021 года.

Olga Mzhelskaya (ur. 1986)
art-managerka i kuratorka pochodząca z Białorusi. Współautorka książek dla dzieci o sztuce białoruskiej; współautorka i managerka programów edukacyjnych dla pracowników kultury; działaczka inicjatywy Dyslexia Community, poświęconej edukacji, upowszechnieniu i wsparciu rosyjskojęzycznych osób z dysleksją. Od czerwca 2021 roku mieszka w Warszawie.

Maria Beburia (ur. w 1997 roku w Odessie w Ukrainie)
mieszka w Warszawie od 2014 roku. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Kultury Polskiej), absolwentka studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie SWPS. Związana z działem edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zajmuje się rozwojem publiczności rosyjsko- i ukraińskojęzycznej mieszkającej w Polsce. Obecnie pracuje jako mentorka kulturowa w Fundacji Ocalenie.

Taras Gembik (ur. w 1996 roku w Kamieniu Kaszyrskim w Ukrainie)
model, stylista, performer, współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oprowadza po wystawach tłumacząc sztukę na język osobistej empatii i piękna, w którym znikają granice.


 

Zobacz także:

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
12:00 Spacer Spacer architektoniczny | Muzeum projektowania szkółWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? Miejsce zbiórki spaceru: Metro Stare Bielany (wyjście od al. Zjednoczenia)
,
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie – Zuzanna KarczWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
19:00 Debata Do tablicy!Cykl debat prowadzony przez Justynę Suchecką MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Środowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Debata Jak robić szkołę? Debata architektonicznaWARSZAWA W BUDOWIE 13 MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
10:00 Spotkanie Znaczenie przestrzeni w procesie edukacjiSpotkanie Liderek i Liderów Edukacji Muzealnej Online
,
18:00 Oprowadzanie Piątkowe oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskim | Guided tour in EnglishWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Sobotnie oprowadzanie po wystawieWARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ? MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa