Moskwa (1-50/131)

W kwietniu 1961 roku Tadeusz Rolke zostaje wysłany przez redakcję magazynu ilustrowanego "Ty i Ja" do Moskwy. Celem podróży jest panorama mody moskiewskiej. Fotograf bierze udział w pokazie mody w sławnym domu towarowym GUM (Głavnyj Uniwiersalnyj Magazin, czyli Główny Dom Towarowy) oraz, zgodnie ze swoim zwyczajem, zaprasza modelki na spacer ulicami miasta. Istotna części sesji fotograficznej została zrealizowana na Placu Czerwonym. Fotoreportaż poświecony modzie w Moskwie " Ty i Ja" opublikowało w 1961 roku. Niestety, część fotografii zaginęła w latach 70., czego Tadeusz Rolke bardzo żałuje.


Strony: 1 2 3


Strony: 1 2 3