Galeria Foksal (1-50/52)

Tadeusz Rolke fotografuje wystawy i artystów warszawskiej Galerii Foksal od czasu powstania w 1966 roku. Jej krytyków sztuki, Ankę Ptaszkowską i Wiesława Borowskiego, poznał jeszcze w latach 50. studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i przyjeżdżając do Lublina po 1955 roku. Fotografie Rolke, razem ze zdjęciami jego przyjaciela, Eustachego Kossakowskiego, są podstawowym źródłem badawczym sztuki artystów z kręgu Galerii Foksal, co poświadczają katalogi wystaw i publikacje naukowe od połowy lat 60. do współczesności.


Strony: 1 2


Strony: 1 2