Romowie (1-33/33)

Wiosną 1957 roku Tadeusz Rolke odwiedził letni obóz Romów znajdujący się w okolicach Pruszkowa pod Warszawą. Kilkadziesiąt fotografii jakie wtedy zrobił, stały się podstawą reportażu "Rom znaczy Cygan", zamieszczonego wraz z tekstem Rolke w numerze 15/1957 tygodnika "Stolica". Z tej wyprawy pochodzi też jedna z ikonicznych fotografii artysty, nazywana "Madonną Cygańską".