Włodzimierz Borowski (1-50/70)

Włodzimierz Borowski (1930-2008) był bliskim przyjacielem Tadeusza Rolke, z którym poznał się w latach 50. w Lublinie, gdzie współzałożył Grupę Zamek. Fotografie zrobione przez Rolke dokumentują twórczość artysty na przestrzeni 50 lat i są podstawowym narzędziem dla badaczy twórczości Borowskiego, będąc też świadectwem półwiecznej przyjaźni obu twórców.


Strony: 1 2


Strony: 1 2