Velgen, RFN - Ośrodek terapeutyczny, 1972 (1-50/186)

Velgen to podhamburska miejscowość, w której na początku lat 70. przeprowadzono eksperyment społeczny polegający na stworzeniu tam komuny - ośrodka terapeutycznego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Będąca pokłosiem maja'68 inicjatywa została zrealizowana przez kontrkulturową organizację Release, założoną w Hamburgu przez byłych narkomanów, którzy postanowili pomagać innym. Velgen okazało się utopią i zostało zamknięte z powodu nadużywania narkotyków przez jego mieszkańców oraz kwitnącej tam wolnej miłości. Więcej informacji na ten temat przynosi książka Roberta P. Stephensa "Germans On Drugs: The Complications of Modernization in Hamburg" (The University of Michigan, 2007).


Tadeusz Rolke zrealizował fotoreportaż w Velgen w 1972 roku. Gotowy materiał zawiózł do agencji Magnum, chcąc zostać jej członkiem stowarzyszonym (associated member). Fotograf Rene Burri obejrzał fotografie, dając do zrozumienia, że Rolke ma szansę i polecił mu kontynuację prac nad reportażem w Velgen. Niestety, Rolke nie mógł pojechać tam od razu, a gdy to się stało, komuna w Velgen została rozwiązana.
 


Strony: 1 2 3 4


Strony: 1 2 3 4