Warszawa, happening uliczny Kantora (1-19/19)

Tadeusz Rolke poznał Tadeusza Kantora w latach 50. XX wieku i w ciągu czterech dziesięcioleci, w Polsce i zagranicą wielokrotnie fotografował wystawy, happeningi i spektakle twórcy Teatru Cricot 2. Prezentowany cykl fotografii jest w równym stopniu dokumentacją happeningu Kantora, jak i uliczną panoramą śródmieścia Warszawy połowy lat 70.