Filmoteka Muzeum

W 1973 roku w Galerii PERMAFO we Wrocławiu odbyła się indywidualna wystawa Natalii LL. Galeria, którą artystka założyła trzy lata wcześniej ze Zbigniewem Dłubakiem, Andrzejem Lachowiczem i Antonim Dzieduszyckim, promowała sztukę opartą na procesie rejestracji rzeczywistości: „Chodziło nam o traktowanie fotografii jako «przeźroczystego» środka zapisu, w którym wszelka dekoracyjność czy wizualna ułuda byłaby sprowadzona do minimum. Permafo (rozumiane jako permanentna formalizacja) w założeniu miało być strukturą pozwalającą na ukazywanie postawy nakierowanej na badanie, a nie wyrażanie sztuki”, wspominała artystka. Rejestrowani na taśmie filmowej byli również goście zgromadzeni na wernisażu jej wystawy. Zestawienie nagrania z portretem artystki sygnalizuje ważną dla jej sztuki refleksję nad niemożliwością komunikowania wewnętrznych doświadczeń.

Opis na podstawie: www.nataliall.com.
 

(AK)

Rok powstania: 1973
Czas trwania: 1'18"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 16 mm

© Natalia LL

Data nabycia: 24.11.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt