Filmoteka Muzeum

Zainicjowany w 1978 roku cykl Śnienie zgłębia znaczenia czynności zasypiania i śnienia jako prostych przejawów codzienności, które okazują się istotne dla zrozumienia istoty poznania intuicyjnego. Natalia LL testuje je w różnych sytuacjach: usypia pod wpływem środków nasennych przed zgromadzoną w przestrzeni galerii publicznością (jak w prezentowanym tutaj perfomansie z galerii BWA Awangarda we Wrocławiu z 2005 roku), przeprowadza indywidualne seanse przed kamerą oraz fotografuje śpiących ludzi. W oparciu o te doświadczenia wyróżnia dwie warstwy śnienia: „wewnętrzną” (w postaci marzeń sennych dostępnych tylko śpiącemu) i „zewnętrzną” (ciało śpiącego widoczne dla innych). Niedostępne i nieprzekładalne marzenia senne stają się metaforą poznania poprzez sztukę – wewnętrznego, intuicyjnego, paralogicznego i tym samym bliższego psychicznej konstrukcji człowieka niż poznanie naukowe.

Opis na podstawie: Natalia LL, Śnienie; We śnie i na jawie. Śnienie, w: Natalia LL – texty, Bielsko-Biała – Wrocław 2004.
 

(AK)

Rok powstania: 2005
Czas trwania: 2'18''
Język: brak języka
Oryginalne media: 16 mm

© Natalia LL

Data nabycia: 24.11.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt