Filmoteka Muzeum

Pospolity obraz autostrady, rejestrowany co kilometr z okien jadącego samochodu, jest dla Natalii LL istotną częścią rzeczywistości. „Sztuka [pisze artystka] realizuje się w każdym momencie rzeczywistości, każdy fakt, każda sekunda jest dla człowieka jedyna i nigdy niepowtarzalna”. Fragmentaryczna rejestracja zmusza widza do aktywności – dopowiedzenia tego, co działo się przedtem i potem, nadania zdarzeniom spójności i ciągłości. Banalne wydarzenie staje się dzięki temu okazją do mentalnych doznań. Jest to podstawowe założenie uprawianej przez Natalię LL sztuki permamentnej – sztuki konceptualnej, której istota tkwi w czymś, co dzieje się pomiędzy materialną pracą a umysłem doświadczającego jej widza.

Opis na podstawie: Natalia LL, Postawa transformująca, w: Natalia LL – texty, Bielsko-Biała – Wrocław 2004; Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.(AK)

Rok powstania: 1970
Czas trwania: 2'00''
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 16 mm

© Natalia LL

Data nabycia: 24.11.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt