Częstochowa (1-50/171)

Poślubiając obywatelkę Republiki Federalnej Niemiec Tadeusz Rolke uzyskał polski paszport wielokrotny, pozwalający na przyjazdy i wyjazdu do/z Polski. Korzystając z tej możliwości autor fotografuje w połowie lat 70. sierpniową pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Mało znany i niepublikowany w zasadzie materiał jest barwną panoramą przemilczanego, lecz tolerowanego przez władze PRL, corocznego zwyczaju polskich katolików.


Strony: 1 2 3 4


Strony: 1 2 3 4