Breaking the News (1-8/8)

Miejsce: KW i internet

Dominujący język mediów od kilku lat stale wzbogacają relacje z inicjatyw obywatelskich, mediów społecznościowych i innych platform, gdzie jest miejsce na nieoficjalne informacje. Artyści również przyczyniają się do zróżnicowania relacji w mediach poprzez wyrażanie treści politycznych i aktywistycznych, tworzenie równoległych narracji i relacjonowanie wydarzeń, które są powszechnie dostępne w internecie. Breaking the News prezentuje działania kilku artystów, których praktyka dokumentalna, obywatelskie nieposłuszeństwo, gotowość działania i bycia na linii frontu są przykładem tego, jak można wyjść poza własny, jednostkowy interes i działać na rzecz kwestii o prawdziwie politycznym znaczeniu.

Czytaj więcej