Deutschlandhaus, Ludwig Peter Kowalski, Hermann Joachim Pagels (1-50/205)

Deutschlandhaus został zbudowany w 1926 roku jako wschodnie skrzydło sąsiedniego Europahaus. Po tym jak oba budynki zostały przejęte przez rząd Trzeciej Rzeszy w 1933 roku, mieściło się tam między innymi Ministerstwo Pracy. Podczas wojny budynki uległy zniszczeniu i w latach 50. zostały wyremontowane – od tego czasu mają tam swoją siedzibę różne urzędy państwowe. Od 1960 roku, jako Dom Wschodnioniemieckiej Ojczyzny (Haus der ostdeutschen Heimat), Deutschlandhaus służy zachowaniu dóbr kultury Niemiec Wschodnich i jest miejscem spotkań ziomkostw (Landsmannschaften) oraz berlińskiego oddziału Związku Wypędzonych. W roku 1974powstała Fundacja Deutschlandhaus, a budynek otrzymał swoją obecną nazwę.

Czytaj więcej


Strony: 1 2 3 4 5


Strony: 1 2 3 4 5