Bitwa o Berlin \'45 (1-50/264)

Dokumentacja filmowa rekonstrukcji historycznych

Miejsce: Deutschlandhaus

Po upadku żelaznej kurtyny niektóre z państw europejskich zaczęły odczuwać potrzebę określenia swojej tożsamości na nowo, co zawsze rozpoczyna się od procesu ponownego pisania historii. Zainicjowana przez państwa narodowe polityka historyczna realizuje się w programach edukacyjnych, budowaniu muzeów czy stawianiu pomników, reinterpretując przeszłe wydarzenia. Za pomocą takiej właśnie skupionej na przeszłości polityki konstruowana jest narracja o przyszłości.

Czytaj więcej


Strony: 1 2 3 4 5 6


Strony: 1 2 3 4 5 6