Odzyskując miasto (Reclaiming the city), Stefan Rusu (1-19/19)

Miejsce: KW Institute for Contemporary Art
Data: 16.06.2012

Prezentacja filmu (w języku angielskim) z udziałem Stefana Rusu.

Poprzez złożone przeplatanie się z sobą wywiadów, wycieczek terenowych, materiałów archiwalnych, osobistych narracji i interwencji w przestrzeni publicznej film pokazuje kilka lokalizacji „Nowego Berlina”, które służą jako unikatowe przykłady napięć i sprzeczności obecnych w społecznej pamięci i tożsamości narodowej końca XX i początku XXI wieku. Został on pomyślany jako dokument badający dramatyczne procesy restrukturyzacji społeczno-ekonomicznej i fizycznej transformacji miasta, które nastąpiły po upadku muru berlińskiego, a także wpływ procesu gentryfikacji na przestrzeń publiczną.

Czytaj więcej