Władysław Hasior (1-3/3)

„Wielcy artyści lubią być traktowani w sposób wyjątkowy, niepowtarzalny, ponad normalnie obowiązującymi prawami. Lubią być wynoszeni ponad przeciętność, to im się zresztą najsłuszniej z tytułu ich niezwykłej twórczości należy w sposób najbardziej naturalny, ale z drugiej strony wielu z nich, szczególnie z tych największych, bardzo wysoko ocenia zwykłość – wprost marzy o tym, by przeżywać ją, zmieścić się w niej...” (cytat z katalogu wystawy indywidualnej z 1994 roku w BWA w Częstochowie).Czytaj więcej