Sztuka Plebejska (1-50/594)

Cykl „Sztuka plebejska" tworzona głównie w latach 70. ma charakter typologicznego dokumentu i sytuuje się w obszarze fotografii socjologicznej. Jest to realistyczny zapis estetycznych przejawów zmian w stylu życia modernizującego i urbanizującego się społeczeństwa, podbity nieco sentymentalnym opisem. 

Hasior koncentrował się na uniwersalnych, ponadlokalnych trendach w kulturze ludowej, często przejmowanych powierzchniowo, bez zrozumienia sedna oryginalnej tendencji, co współcześnie można określić mianem modernizacji typu cargo, czyli unowocześniania przez naśladownictwo.Czytaj więcej


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12