Ikonografia

Zestaw obejmuje „Notatniki”: „Martwa natura, sceny rodzajowe” (070), „Martwa natura” (364), „Pejzaż przez wieki” (261), „Praca w obrazach” (015), „Praca, zawody” (360), „Obrazy radości” (011), „Postać” (027), „Postać przez wieki” (014), „Portret dworski” (137), „Portret męski przez wieki” (013), „Portrety Bizancjum i Mona_Lisa” (346), „Breżniew, Lenin” (358), „Rodzina i dzieci” (017), „Gołe” (355), „Kobiecy portret przez wieki” (007), „Od Wenus do Madonny” (012), „Kobieta w sztuce i w życiu” (019), „Chwała kobietom” (020), „Kobieta w sztuce” (163),Czytaj więcej