Konie (1-50/231)

Studium ikonograficzne dotyczące wizerunków konnych w sztuce oraz obejmujące studia fotograficzne z natury prowadzone przez Władysława Hasiora było wypadkową jego dociekań artystycznych – poszukiwań idealnej syntezy form oraz studiów nad symbiozą pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem oraz zmieniającymi się warunkami historyczno-politycznymi tejże. Konie pojawiają się w niektórych asamblażach Hasiora oraz w jednej z najbardziej znanych realizacji plenerowych: „Słoneczny rydwan” (1974) w Södertälje (Szwecja).

Zestaw obejmuje „Notatniki”: „Konie” (100, 280), „Pomnik konny przez wieki” (040), „Pomnik konny XIX wiek” (208).


Strony: 1 2 3 4 5


Strony: 1 2 3 4 5