Trójkąty Ażury OV (1-50/76)

„Niezależnie od tego, co mówią Księgi Genesis, można założyć, że chcąc uporządkować chaos pierwszych dni stworzenia, Pan Bóg narysował koło. W tę formę wpisał następnie kwadrat i radując się z dynamiki wynikającej ze zderzenia przeciwstawnych sobie form stworzył człowieka” - tymi słowami rozpoczyna się realizacja telewizyjna Grzegorza Dubowskiego według scenariusza Anny Micińskiej, do której komentarz, czyli wygłaszany z offu przez lektora tekst, napisał Władysław Hasior. „Głos w dyskusji o tak zwanym konstruktywizmie w sztuce współczesnej” nakręcono w 1971 roku jako recenzję z wystawy „Salon Konstruktywistów”.Czytaj więcej


Strony: 1 2


Strony: 1 2