Inspiracje (1-50/239)

Trzy „Notatniki Fotograficzne” ze słowem inspiracje w tytule to wykład metodologiczny Hasiora na temat metody montażu, jaką posługiwał się konstruując ten zbiór, ale przede wszystkim w asamblażach, z których był najbardziej znany. W „Inspiracjach” możemy obserwować sposób myślenia artysty i stykamy się ze strukturą całości w miniaturze. Widać w nich kody ikonograficzne, formalne, stylistyczne i typologiczne, jakimi – nie zawsze jednocześnie – Władysław Hasior operował. Śledzimy to, jak przejawiała się jego wrażliwość. Obserwujemy różne źródła inspiracji oraz tematy, które go interesowały.Czytaj więcej


Strony: 1 2 3 4 5


Strony: 1 2 3 4 5