Krzyże (1-50/272)

Kapliczki czy krzyże, witacze to elementy wizualne kultury, znaczące w pejzażu polskim, które szczególnie interesowały Władysława Hasiora. Obserwowanie tego, jak na poły amatorsko, na poły urzędniczo zorganizowany horyzont krajobrazu był użytkowany przez ludzi służyło jego sztuce. W tym rozdziale zebrano motyw krzyża, który wydaje się interesować artystę np. ze względu na powtarzalność tego samego elementu, budującą dramaturgię przestrzeni.

Zestaw obejmuje „Notatniki”: „Krzyże” (252), „Krzyże cmentarne 2” (059) i „Krzyże cmentarne 2” (060).


Strony: 1 2 3 4 5 6


Strony: 1 2 3 4 5 6