Lwy (1-50/110)

Poniższy zestaw to idealny przykład efektu cargo podpatrzony przez Władysława Hasiora, czyli migracji formy z jednego obszaru kulturowego do innego, ale ze zmianą kontekstu znaczeniowego. Pierwotna arystokracja w symbolice w swojej nowej wersji staje się rewersem pierwotnego znaczenia i wzmacnia dumę klasową emancypującego się i upodmiatawiającego się społeczeństwa urbanizowanej Polski lat 70.Czytaj więcej


Strony: 1 2 3


Strony: 1 2 3