Maszyny (1-50/145)

Hasior spośród interesujących go przedmiotów wyróżnił maszyny. W jednym ze źródeł pisał: „Jeszcze innym źródłem inspiracji jest pejzaż zewnętrzny, który dzisiaj przybiera postać cywilizacji technicznej. Jej bujny rozwój jednych przeraża, innych nadal zachwyca stąd też zróżnicowany wyraz dzieł powstających pod jej wpływem – od protestu do apoteozy. ... Obserwujemy fascynację maszynami i ich specyficzny związek z człowiekiem, wspaniały samochód nobilituje właściciela. Mnie interesują bardziej maszyny, które już zostały wycofane z czynnego życia, niekiedy postawione na postumentach jako pomniki przeszłości. ... Z wiekiem przybywa im czaru i tajemniczości, tracą pierwotną grozę. Stają się oswojone, szlachetnie dokumentują minione ambicje ludzkiego działania”.Czytaj więcej


Strony: 1 2 3


Strony: 1 2 3