Filmoteka Muzeum

Czytany z offu esej Zygmunta Freuda, w którym psychoanalityk opisuje zjawisko zapominania i uporczywego zastępowania w pamięci nazw własnych innymi, staje się dla Polskiej okazją do analizy sposobu funkcjonowania pamięci o sztuce.

Polską, podobnie jak Freuda, interesuje to, co zostało zapomniane lub źle zapamiętane i powraca podświadomie w zmienionej, niejednoznacznej formie. Narrację Freuda ilustrują dzieła sztuki (m.in. Three L-Beams Roberta Morrisa z 1965 roku), budujące obraz historyczno-artystycznej podświadomości.
 

(AK)

Rok powstania: 2009
Czas trwania: 3'50"
Język: angielski
Oryginalne media: HD video

© Agnieszka Polska

Data nabycia: 15.02.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt