Kolekcja

  • Agnieszka Polska, Witek Orski, Pistolety, 2014

Film "Pistolety" to pierwsza wspólna praca Agnieszki Polskiej (ur. 1985 w Lublinie) i Witka Orskiego (ur. 1985 w Warszawie) – jednych z najważniejszych polskich twórców młodego pokolenia. Agnieszka Polska fotografuje oraz tworzy filmy i animacje. Zajmuje się problematyką instytucjonalnej amnezji oraz rolą m.in. fikcji i zmyślenia w odzyskiwaniu pamięci. Bada mechanizmy legitymizacji, mitologizacji bądź wykluczenia dzieł sztuki, przedmiotów, postaw oraz wydarzeń. Witek Orski jest absolwentem filozofii i fotografem. Swoje prace określa jako narastające na siebie wątki, podejścia i ujęcia. Interesują go relacje pomiędzy obrazami, bada społeczne funkcje fotografii, samo medium i jego miejsce w polu sztuki. W filmie "Pistolety" Polska i Orski zajmują się (niezweryfikowaną) historią związaną z działalnością Muzeum Historii Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie podczas protestów studenckich w 1968 roku miano profilaktycznie uszkodzić wszystkie znajdujące się w kolekcji strzelby; w tym także te używane podczas powstania listopadowego.

Rok powstania: 2014
Technika: video
Wymiary: 06:00

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Galeria Żak& Branicka
Nr księgi: MSN: 4300-24/2015
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2015"

Inne prace tych artystów