Kolekcja

  • Agnieszka Polska, Uczulanie na kolor, 2010

Druga część filmowej trylogii poświęconej sposobom instytucjonalnego pamiętania i utrwalania historii sztuki, a także metodom jej zapośredniczania poprzez podręcznikowe reprodukcje oraz legendy narosłe wokół heroicznych postaw artystycznych.

Quasi-dokument Uczulanie na kolor dedykowany jest postaci Włodzimierza Borowskiego (1930-2008) – jednego z kluczowych, choć nieco zapomnianych, twórców polskiej awangardy. Agnieszka Polska zrekonstruowała wnętrze pomieszczenia galerii Od Nowa w Poznaniu gdzie 1969 roku odbyła się wystawa zatytułowana VIII Pokaz synkretyczny, podczas której Borowski wykonał performance Uczulanie na kolor - wiercąc na wysokości oczu dziury w fotografiach przedstawiających jego sylwetkę. Wierność z jaką Polska zrekonstruowała pomieszczenie oraz znajdujące się tam prace jest dla niewtajemniczonych osób trudna do zweryfikowania.

Rok powstania: 2010
Technika: HD, 16:9
Wymiary: 5:02

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Żak-Twaróg & Branicka GbR
Nr księgi: MSN: 4300-17/2011
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także

Inne prace tej artystki