Kolekcja

Witek Orski (ur. 1985)

Witek Orski jest absolwentem filozofii i fotografem. Swoje prace określa jako narastające na siebie wątki, podejścia i ujęcia. Interesują go relacje pomiędzy obrazami, bada społeczne funkcje fotografii, samo medium i jego miejsce w polu sztuki. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Prace artysty w kolekcji

Prace artysty w filmotece