Filmoteka Muzeum

Hasłem wywoławczym dla jedenastej realizacji zadania Obszar Wspólny, Obszar Własny, przeprowadzanego w pracowni Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, była „szafa”: „Mebel (...) do przechowywania rzeczy wyjmowanych, używanych, odwieszanych lub odkładanych i ponownie używanych aż do całkowitego lub częściowego zużycia. (...) Szafa jako metafora intymności, posiadania, ukrywania, przechowywania, zamykania i otwierania...” (G. Kowalski). Wokół tego hasła koncentrowały się działania uczestników – studentów i pedagogów.

W przeciwieństwie do lat ubiegłych, nie mieli oni jasno określonych wyjściowych „obszarów własnych”. Nowo wprowadzony wymóg rejestracji własnych działań i zmontowania powstałego materiału filmowego sprawił, że takim „obszarem własnym” stała się kamera. Ta zmiana znacząco wpłynęła na charakter zadania – ustawiła większość jego uczestników w pozycji obserwatorów, zmniejszyła rolę improwizacji, podkreślając znaczenie dokumentacji.

Opis na podstawie: Obszar Wspólny, Obszar Własny/Common Space, Individual Space, red. K. Sienkiewicz, Warszawa 2011.
 

(AK)

Rok powstania: 2007
Czas trwania: 7'56"
Język: polski
Oryginalne media: BETA SP

© kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie