Kolekcja

  • Grzegorz Kowalski, Archiwum Grzegorza Kowalskiego, 1987

Archiwum Pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego, prowadzonej od 1985 roku i zwanej przez studentów Kowalnią, obejmuje dokumentację prac i działań studentów, wśród których były takie osobowości twórcze jak Jacek Adamas, Paweł Althamer, Katarzyna Górna, Katarzyna Kozyra, Jacek Markiewicz, Anna Niesterowicz czy Artur Żmijewski. O wyjątkowości pracowni, której absolwenci w znaczący sposób wpłynęli na obraz sztuki polskiej ostatnich dwóch dekad, zwłaszcza tzw. sztuki krytycznej, zdecydowała metoda dydaktyczna Kowalskiego, nazwana przez niego „dydaktyką partnerstwa”. Kładzie ona nacisk na indywidualność każdego studenta, stopniowo uniezależniającego się od autorytetu profesora, zakłada wolność twórczą oraz swobodę wyboru środków wypowiedzi – stąd w pracowni rzeźbiarskiej pojawiły się performans czy wideo.

Archiwum Kowalni pozwala zapoznać się z wczesnym, studenckim okresem twórczości artystów pracowni. Wiele z tych prac nie zachowało się lub miało charakter efemerycznych wystąpień – indywidualnych lub grupowych. Szczególne miejsce zajmuje mający już swoją legendę w środowisku artystycznym Obszar Wspólny, Obszar Własny – autorskie zadanie realizowane przez Kowalskiego wspólnie ze studentami od początku lat 80. Oparte na procesie komunikacji bez użycia słów, uczyło interakcji, refleksu i współpracy w grupie.


Dokumentację fotograficzną (prawie dwa i pół tysiąca slajdów, negatywów, skanów cyfrowych) i wideo uzupełniają m.in. programy pracowni z różnych lat, teksty profesora i studentów, recenzje, komentarze do zadań, egzemplarze efemerycznego pisma Czereja wydawanego przez Artura Żmijewskiego, katalogi wystaw i wycinki prasowe.
 

Rok powstania: 1987-1988
Technika: dokumenty, odbitki fotograficzne, nośniki elektroniczne z filmami
Wymiary: różne

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Grzegorz Kowalski
Nr księgi: MSN: 4300-3/2008
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego \"Znaki czasu\"

Zobacz także

Inne prace tego artysty