Kolekcja

 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970
 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970
 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970
 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970
 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970
 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970
 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970
 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970
 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970
 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970
 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970
 • Grzegorz Kowalski, Kalendarz, 1970

"Kalendarz" to unikatowa praca w twórczości Grzegorza Kowalskiego wykonana przez artystę podczas jego pobytu w Stanach Zjednoczonych na przełomie 1970/1971 roku. Składa się z 12 kolorowych sitodruków ułożonych w formę swoistego kalendarza – emocjonalnego raportu okresu kontrkultury i strajków studenckich roku 1968. Co swoiste dla tej pracy i doświadczenia samego Kowalskiego to to, iż rok 1968 przeżył on zarówno po zachodniej, jak i wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Marzec 1968 zastał go w Warszawie, jednak krótko potem wyjeżdża do Meksyku przez Paryż, gdzie załapuje się na słynny studencki maj. Doświadcza też, choć już niebezpośrednio, atmosfery ogarniętego rewoltą Meksyku. Te emocje i te doświadczenia kumulują się właśnie w pracy "Kalendarz". Na jego poszczególnych kartach oglądamy oczami młodego studenta ze Wschodu druzgocącą refleksję na temat oporu jednostki wobec władzy, roli i miejsca przywódcy, a także wpływu środków masowego przekazu na kształtowanie się świadomości jednostki. Echem odbija się w nim wojna w Wietnamie, zabójstwo prezydenta Johna Kennedy’ego, a także tocząca się wówczas w Ameryce dyskusja na temat aborcji i praw kobiet do samostanowienia. Jednym słowem "Kalendarz" to nie tylko pamiętnikarski zapis doświadczenia tamtych dni, ale przede wszystkim, jeśli traktowany całościowo, kumulujące się w ruchach emancypacyjnych i kontrkulturowych świadectwo historii pokolenia, które doprowadziło do wykształcenia się współczesnej świadomości politycznej.

Rok powstania: 1970-1971
Technika: sitodruk
Wymiary: 12 sztuk, 75 x 35 (każda)

Materiał: farba drukarska, podłoże papierowe, rama drewniana, szkło, zaplecek, tektura
Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Galeria Pola Magnetyczne
Nr księgi: MSN: 4300-18-1-12/2015
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2015"

Inne prace tego artysty