Filmoteka Muzeum

Grzegorz Kowalski (ur. 1942)

Grzegorz Kowalski jest rzeźbiarzem, performerem, twórcą instalacji, pedagogiem, krytykiem sztuki i eseistą. Po dyplomie na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie (1965) był asystentem w pracowni Projektowania Brył i Płaszczyzn Oskara Hansena i w pracowni rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza. Hansenowska teoria Formy Otwartej wpłynęła na jego rozumienie relacji artysta-odbiorca i dzieło-otoczenie.

Prace artysty w filmotece

Prace artysty w kolekcji