Dorośli

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza dorosłych użytkowników do korzystania z programu debat, spotkań, wykładów, prezentacji, seminariów i warsztatów.

Towarzyszą one kolejnym wystawom w Muzeum nad Wisłą.