Opowiedzmy sobie historię

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Koło Sympatyków Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia zaprasza do udziału w tworzeniu Historii Mówionych Nowoczesności SEPR.

Dołącz do Koła Sympatyków Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.

Projekt zakłada udział w cyklu warsztatów przygotowujących do prowadzenia wywiadów z byłymi pracownikami i współpracownikami SEPR i superwizję ich realizacji.

Proponujemy wprowadzenie w tajniki wywiadów biograficznych, tworzenia relacji z rozmówcą i wybór metody dopasowanej do naszych potrzeb. Podczas spotkań warsztatowych będziemy rozmawiać o stronie technicznej jak i merytorycznej realizacji projektu. Koordynatorką i przewodniczką w projekcie będzie Magdalena Drągowska.

Zapraszamy do uczestnictwa w pracy z pamięcią. Będzie to okazja do stworzenia zapisu rozmów, które w żywy sposób, jako dzieło uczestniczek i uczestników projektu, uzupełnią wiedzę na temat Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.
Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wiadomość na adres marta.skowronska@artmuseum.pl.

Magdalena Drągowska - historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych Studiów Muzealniczych w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracowała z warszawskimi galeriami Raster i Yours, Fundacją Galerii Foksal, Fundacją Bęc Zmiana oraz z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Od 2016 pracuje w Archiwach Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Współautorka książki Krótka Historia Grupy Ładnie. Zajmuje się pracą z archiwami sztuki nowoczesnej.

Historie Mówione Nowoczesności są wieloletnim projektem który powstał na kanwie zainaugurowanych w 2018 roku rozmów między wykładowcami Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (WZKW ASP): profesorem Waldemarem Baraniewskim, profesor Luizą Nader i doktorem Piotrem Słodkowskim a Magdaleną Drągowską i Robertem Jaroszem z Archiwów Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej (AAiA MSN).

Metoda wywiadu narracyjnego pozwala na wielowarstwową rejestrację opowieści życia, podążanie za pamięcią i wątkami wybranymi przez narratorkę lub narratora. W odróżnieniu od wywiadu dziennikarskiego, w którym dąży się do uzyskania konkretnych odpowiedzi na zadawane pytania, wywiad narracyjny pozwala rozmówcy na otwartość i swobodę wypowiedzi. Natomiast odbiorcy ułatwia poznanie i zrozumienie środowiska, kontekstów oraz przyczyn kształtowania się osobowości rozmówców, dokonywanych przez nich wyborów życiowych lub braku możliwości dokonania wyboru.

Historie Mówione Nowoczesności, dla których platformą dostępności jest strona internetowa Archiwów Artystek i Artystów, sukcesywnie uzupełniane, stają się dodatkowym źródłem informacji oraz bazą wywiadów dotyczących powojennej historii sztuki, potencjalnie inicjują nowe projekty badawcze. Jednocześnie nasze zadanie polega na tworzeniu bogatych źródeł historycznych, które pozwolą na bardziej złożone wyjaśnienie minionego okresu, a przede wszystkim na jego głębsze i bardziej empatyczne rozumienie, więc także redefinicję aktualnego stanu sztuki w Polsce i własnej tożsamości jako badacza.
 

Dofinansowano ze środków programu „UTW-Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę.