Muzeum Dostępne

Staramy się, aby działania Muzeum były dostępne dla wszystkich użytkowników.

W ramach programu Muzeum Dostępne organizujemy spotkania na wystawach z audiodeskrypcją oraz w Polskim Języku Migowym. Dostosowujemy program działań rodzinnych do potrzeb rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością intelektualną i komunikujących się w PJM. Prowadzimy również cykl comiesięcznych spotkań z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Zamawiając spacer po wystawie dla grupy zorganizowanej, można zgłosić indywidualne potrzeby odwiedzających, m.in. osób z niepełnosprawnością wzroku, osób niesłyszących czy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorką Muzeum Dostępnego, Martą Przasnek, pod adresem muzeumdostepne@artmuseum.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.