Muzeum Dostępne

Staramy się, aby działania Muzeum były dostępne dla wszystkich użytkowników.

W ramach programu „Muzeum dostępne” organizujemy spacery po wystawach z audiodeskrypcją oraz w Polskim Języku Migowym. Dostosowujemy również program działań rodzinnych do potrzeb rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu tak, żeby zapewnić im komfortową przestrzeń do udziału w zajęciach.

Zamawiając spacer po wystawie dla grupy zorganizowanej, można zgłosić indywidualne potrzeby odwiedzających, m.in. osób z niepełnosprawnością wzroku, osób niesłyszących czy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorką ds. dostępności Muzeum, Martą Przasnek, pod adresem muzeumdostepne@artmuseum.pl.