Asysta przy wydarzeniach w programie Muzeum Dostępne

  • Zdjęcie. Widok na budowę nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy Placu Defilad.

    Fot. Marta Ejsmont

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza chętnych do pomagania osobom uczestniczącym w programie Muzeum Dostępne. Szukamy ludzi, którym bliska jest idea dostępności kultury.

Program Muzeum Dostępne umożliwia spotkanie i rozmowę o sztuce współczesnej osobom o różnorodnych potrzebach fizycznych, komunikacyjnych i sensorycznych. Prowadzimy spotkania nakierowane na potrzeby osób w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Zadania wolontariusza/wolontariuszki

Asysta w dotarciu na wydarzenia i przy poruszaniu się wewnątrz budynku 1-2 razy w miesiącu w godzinach 16:00-20:00.


Minimalny wiek wolontariusza/wolontariuszki
17 lat


Dodatkowe wymagania
Szukamy osób tolerancyjnych i ciekawych różnorodności, chcących działać na rzecz udostępnienia kultury. Mile widziane zainteresowanie sztuką współczesną lub edukacją kulturalną.


Oferujemy
- merytoryczną opiekę koordynatorki dostępności
- możliwość zdobycia wiedzy na temat dostępności kultury
- możliwość uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, szkoleniach o aktualnych wystawach i wizytach studyjnych
- poznanie sztuki nowoczesnej i metod pracy poprzez sztukę
- zaświadczenie potwierdzające odbycie wolontariatu lub praktyk studenckich
- wstęp do muzeum na preferencyjnych warunkach

Podstawą współpracy jest podpisanie porozumienia oraz ubezpieczenie wolontariusza.

Kontakt: muzeumdostepne@artmuseum.pl, tel. 577 006 290