Włodzimierz Borowski. Prace i rekonstrukcje
Anka Ptaszkowska: Wierność i zdrada

Nasza historia z Włodzimierzem Borowskim, która rozpoczęła się w Lublinie w końcu lat 50, w samych początkach jego malarskiej twórczości jest ( z mojej strony) historią zdrady (w liczbie pojedyńczej) i zdrad (w liczbie mnogiej). Ich przeciwległym i niezbywalnym punktem odniesienia jest wierność.

Pozostaje pytanie: wobec czego ?

Zobacz także: