Dokumentacja

Włodzimierz Borowski. Prace i rekonstrukcje

Konferencja jest pierwszą międzynarodową sesją naukową poświęconą oeuvre Włodzimierza Borowskiego, organizowaną w związku z wystawą artysty Siatka czasu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Jej celem jest podsumowanie dotychczasowych badań nad twórczością tego niedawno zmarłego, wybitnego awangardowego twórcy, wytyczenie nowych perspektyw teoretycznych i ujęć metodologicznych pomocnych w interpretacji jego prac.