Włodzimierz Borowski. Prace i rekonstrukcje
Magdalena Radomska: Borowski – między bytem dyskursywnym a kontekstem politycznym

Tekst poświęcony będzie „artyście w tekstach” na podstawie tekstów od lat pięćdziesiątych po te współczesne.

Ważne będą kluczowe pojęcia oraz dzieła, za pomocą których Borowski funkcjonuje w dyskursie artystycznym, a także ich ewolucja w zmieniającym się kontekście historyczno-politycznym. Artysta – między bytem dyskursywnym a kontekstem politycznym – to jednak także Borowski uwikłany w potencjał własnych dzieł, oscylujący pomiędzy potencjałem krytycznym a takim, który uruchomiony zostaje jedynie za pomocą sięgnięcia do terminów slangu branżowego, przepisu na sztukę obowiązującego i wyczerpującego się w zamkniętym już okresie historycznym. Język tekstów krytycznych osadzony zostanie w kontekście historyczno-politycznym i poddany analizie umożliwiającej wydestylowanie zasadniczych cech twórczości Borowskiego, które były zdolne kształtować dyskurs, oraz tych, które okazały się na ukształtowany lub kształtujący się dyskurs szczególnie podatne.

Zobacz także: