Szkoła w Muzeum

  • Szkoła w Muzeum

Na udany początek roku szkolnego polecamy się z dużą dawką dobrej architektury. Grupy szkolne na wszystkich poziomach nauczania zapraszamy na bezpłatne lekcje w Muzeum towarzyszące wystawie „Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta”.

Wystawa poświęcona twórczości Oskara i Zofii Hansenów, prezentuje różne aspekty teorii Formy Otwartej, która była osią ich działalności architektonicznej, artystycznej i pedagogicznej. Teoria ta zakładała otwarcie się architektury na współtworzenie przez jej użytkowników. Hansen proponował radykalną zmianę sposobu myślenia o roli architekta. Miała ona polegać przede wszystkim na tworzeniu ramy dla codziennego życia. Architektura miała za zadanie eksponować ludzi i bogactwo ich codziennej aktywności w przestrzeni. Stawała się narzędziem, które mogło być używane i przekształcane przez jej użytkowników, a także łatwo dostosowywało się do ich zmiennych potrzeb.

Dla zespołu edukacyjnego Muzeum, Forma Otwarta oznacza również myślenie poza schematami i szukanie alternatywnych rozwiązań. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą chcemy wzmacniać postawy ciekawości wobec świata i krytycznego przyglądania się otoczeniu. Zainspirowani metodami dydaktycznymi Hansena kładziemy nacisk na rozwijanie świadomości wizualnej i przestrzennej, zwłaszcza podczas eksperymentów z projektowania czy komponowania. Hansen nie uczył swoich studentów sztuki, ale języka plastycznego. W Muzeum mniej zależy nam na zamkniętym zestawie przekazywanej wiedzy – bardziej na ćwiczeniu się uczniów w samodzielnym myśleniu. 

Tematy lekcji w Muzeum :