6 - 12 lat

6 - 12 lat

Wystawa poświęcona twórczości Oskara i Zofii Hansenów, prezentuje różne aspekty teorii Formy Otwartej, która była osią ich działalności architektonicznej, artystycznej i pedagogicznej.


Dla zespołu edukacyjnego Muzeum, Forma Otwarta oznacza również myślenie poza schematami i szukanie alternatywnych rozwiązań. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą chcemy wzmacniać postawy ciekawości wobec świata i krytycznego przyglądania się otoczeniu. Zainspirowani metodami dydaktycznymi Hansena kładziemy nacisk na rozwijanie świadomości wizualnej i przestrzennej, zwłaszcza podczas eksperymentów z projektowania czy komponowania. Hansen nie uczył swoich studentów sztuki, ale języka plastycznego. W Muzeum mniej zależy nam na zamkniętym zestawie przekazywanej wiedzy – bardziej na ćwiczeniu się uczniów w samodzielnym myśleniu.

Tematy działań:


EKSPERYMENTY Z ARCHITEKTURĄ

Hansenowie byli wyjątkowo nowoczesnymi architektami. Ich pomysły na rozwiązywanie problemów zamieszkiwania i organizowania życia w miastach nawet dzisiaj, mimo upływu czasu, mogą wydawać się szalone.

Podczas lekcji porozmawiamy o tym, do czego może służyć architektura i dlaczego Hansen przekonany był o jej mocy zmieniania świata na lepsze. Sprawdzimy też, jakie są skutki eksperymentowania z przestrzenią i poszukiwania zupełnie nieoczywistych dróg! Przyjrzymy się realizacjom o różnych funkcjach – wśród nich znajdą się budynki mieszkalne, założenia osiedlowe, muzea, pawilony czy pomniki.

SŁOWNIK JĘZYKA PLASTYCZNEGO

Co to jest forma? Czy potrafimy odróżnić formę otwartą od formy zamkniętej? A może każdy z nas widzi je inaczej? Co przyciąga naszą uwagę w otoczeniu i dlaczego? Co to jest język plastyczny i czy można się go nauczyć?

Zajęcia w Muzeum inspirowane są metodami dydaktycznymi Oskara Hansena. Choć punktem wyjścia jest architektura, poćwiczymy rozumienie słownika artysty, na warsztat biorąc pojęcia takie jak kompozycja, skala, kontrast czy forma.