3 - 5 lat

3 - 5 lat

Wystawa poświęcona twórczości Oskara i Zofii Hansenów, prezentuje różne aspekty teorii Formy Otwartej, która była osią ich działalności architektonicznej, artystycznej i pedagogicznej.


Dla zespołu edukacyjnego Muzeum, Forma Otwarta oznacza również myślenie poza schematami i szukanie alternatywnych rozwiązań. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą chcemy wzmacniać postawy ciekawości wobec świata i krytycznego przyglądania się otoczeniu. Zainspirowani metodami dydaktycznymi Hansena kładziemy nacisk na rozwijanie świadomości wizualnej i przestrzennej, zwłaszcza podczas eksperymentów z projektowania czy komponowania. Hansen nie uczył swoich studentów sztuki, ale języka plastycznego. W Muzeum mniej zależy nam na zamkniętym zestawie przekazywanej wiedzy – bardziej na ćwiczeniu się uczniów w samodzielnym myśleniu.

Tematy działań:


FESTIWAL POTRZEB

Czy istnieje jeden przepis na dom? Każdy z nas jest inny, ma zupełnie różne upodobania i zwyczaje. Niezależnie od tego, czy chodzi o ludzi, czy zwierzęta, sposoby zamieszkiwania przyjmują rozmaite formy. Według Oskara i Zofii Hansenów dobry dom to taki, który spełnia nasze potrzeby. Powinien być zaprojektowany tak, by mieszkańcy mogli wprowadzać w nim zmiany i sami decydować jak go używać.

Tematem naszego spotkania będzie różnorodność potrzeb. Maluchy staną przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich domów dla wymagających mieszkańców.