13 - 15 lat

13 - 15 lat

Wystawa poświęcona twórczości Oskara i Zofii Hansenów, prezentuje różne aspekty teorii Formy Otwartej, która była osią ich działalności architektonicznej, artystycznej i pedagogicznej.


Dla zespołu edukacyjnego Muzeum, Forma Otwarta oznacza również myślenie poza schematami i szukanie alternatywnych rozwiązań. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą chcemy wzmacniać postawy ciekawości wobec świata i krytycznego przyglądania się otoczeniu. Zainspirowani metodami dydaktycznymi Hansena kładziemy nacisk na rozwijanie świadomości wizualnej i przestrzennej, zwłaszcza podczas eksperymentów z projektowania czy komponowania. Hansen nie uczył swoich studentów sztuki, ale języka plastycznego. W Muzeum mniej zależy nam na zamkniętym zestawie przekazywanej wiedzy – bardziej na ćwiczeniu się uczniów w samodzielnym myśleniu.

Tematy działań:


SKALE PROJEKTOWANIA

Co to jest forma? Czy potrafimy odróżnić formę otwartą od formy zamkniętej? A może każdy z nas widzi je inaczej? Co przyciąga naszą uwagę w otoczeniu i dlaczego? Co to jest język plastyczny i czy można się go nauczyć?

Zajęcia w Muzeum inspirowane są metodami dydaktycznymi Oskara Hansena. Choć punktem wyjścia jest architektura, poćwiczymy rozumienie słownika artysty, na warsztat biorąc pojęcia takie jak kompozycja, skala, kontrast czy forma.