V. 1986/87 (1-35/35)

W piątej realizacji Obszaru Wspólnego Obszaru Własnego przestrzeń pracowni podzielona została na dwanaście kwadratowych pól. Każdemu uczestnikowi przypadało jedno pole, będące jego obszarem własnym. Obszar wspólny stanowiły wszystkie pola razem. Realizacja przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym uczestnicy pracowali na makiecie. Na tym etapie musieli uzgodnić swoje realizacje, biorąc pod uwagę całościowy efekt. W drugim etapie zaproponowane przez nich formy zostały przeniesienie do przestrzeni pracowni. Ze względu na tak określone warunki ta realizacja OWOW była w mniejszym stopniu niż inne, improwizowanym działaniem, a bardziej ćwiczeniem z kompozycji, którego ostateczny efekt stanowiła instalacja przestrzenna.

 

Realizacja ta - na co zwraca uwagę Karol Sienkiewicz - przypominała inne zadanie realizowane w tym samym roku akademickim, zatytułowane "Okno - wgląd do wnętrza", w którym studenci pracowali na wydzielonych własnych kwadratach wewnątrz kasetonu. Prace studentów sąsiadowały ze sobą tworząc zmieniającą się ciągle kompozycję. Zadanie to, podobnie jak OWOW miało uczulić na obecność innych uczestników oraz kontekst. Niektóre interwencje miały charakter rzeźbiarski, inne miały formę performensu.

[Relacja: http://old.artmuseum.pl/archiwa.php?l=0&a=4&id=140]