Obszar Wspólny Obszar Własny

Zadanie autorskie Grzegorza Kowalskiego, prowadzone od początku lat 80 i wchodzące obok studium natury, zadań kompozycyjnych i klauzurowych do programu dydaktycznego pracowni. Polega na komunikacji uczestników za pomocą środków wizualnych takich jak gesty, interwencje w przestrzeni. Wyklucza się w nim natomiast komunikację werbalną. Zadanie przypomina "grę" - uczestnicy wykonują kolejne ruchy i gesty w odpowiedzi na posunięcia poprzedników lub tworzą nowe sytuacje. Celem działania jest sam proces i podtrzymywanie komunikacji, to, co wydarza się w trakcie wspólnych działań, a nie powstanie trwałego dzieła. Istotne jest to, że wszyscy uczestniczą w zadaniu na równych prawach: zarówno uczniowie, jak i pedagodzy. Oznacza to chwilowe zawieszenie hierarchii mistrz - uczeń. Jest to jeden z postulatów realizowanej przez Kowalskiego "dydaktyki partnerstwa". Innym ważnym, choć czasami kwestionowanym założeniem Obszaru Wspólnego, Obszaru Własnego jest rezygnacja z działań destrukcyjnych. Działania takie dopuszcza się pod warunkiem, że "otwiera ono możliwości nowych doświadczeń" i nie zamyka procesu komunikacji.

Czytaj więcej